Nowości
Prawo zamówień publicznych : interpretacje, porady, komentarze, rekomendacje : praca zbiorowa
Brak okładki
Zbiór karny plus : stan prawny na 13 sierpnia 2018 roku : Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowanie w sprawach nieletnich, świadek koronny, ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, opłaty w sprawach karnych, wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie narkomanii
Brak okładki
KPK - Kodeks postępowania karnego
Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Kodeks karny wykonawczy : komentarz
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.