New items
Nietekstualne elementy w uzasadnieniach sądowych
Idea wolności jednostki-właściciela zabytku w Unii Europejskiej w kontekście modelu kar administracyjnych w prawie polskim
Bankructwa. T. 3,
Publiczne prawo gospodarcze
Prawno-kryminalistyczna i kryminologiczna problematyka nowych substancji psychoaktywnych - dopalaczy
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.