New items
Traktat o dobrej robocie
Tak zwany Interpol : studium uwarunkowań skuteczności zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu w ramach globalnej współpracy policyjnej
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez niebezpieczny produkt medyczny
Audyt śledczy : przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej
Prawo autorskie w praktyce : o prawach twórców i odbiorców utworów
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.