Nowości
Idea wolności jednostki-właściciela zabytku w Unii Europejskiej w kontekście modelu kar administracyjnych w prawie polskim
Dobro dziecka w ujęciu indywidualistycznym i wspólnotowym
Transport kolejowy : wyzwania i innowacje
Działalność gospodarcza w dobie pandemii COVID-19
Nowoczesne zarządzanie : najnowsze trendy, koncepcje i metody w zarządzaniu
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.