New items
Kwalifikowany typ rozboju : aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne
Komentarz do Konstytucji RP : Art. 95, 96 / Marek Chmaj, Anna Rakowska-Trela
European Union : ten years after the Lisbon Treaty
Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Przestępstwo dzieciobójstwa w ujęciu komparatystycznym
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.