Nowości
OFE : katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce
Brak okładki
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczypospolitej w walce o granicę wschodnią w latach 1918-1922
Polska Ludowa
Wpływ decyzji Urzędu Patentowego RP na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej
Układy zbiorowe pracy : od charakteru prawnego do wykładni
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.