Nowości
Prawo karne i prawo wykroczeń : skrypt
Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej w zamówieniach publicznych
Przestępczość osób starszych z perspektywy kryminologii i prawa karnego
Stosowanie przymusu wobec osób w kryzysie psychicznym
Antykryminalistyka : taktyka i technika działań kontrwykrywczych
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.