Nowości
Stosowanie przymusu wobec osób w kryzysie psychicznym
Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa
Sir Dollar : baśń dla dorosłych
Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.