Form of Work
Książki
(11)
Artykuły
(4)
Status
only on-site
(8)
unknown
(5)
Branch
Czytelnia Rzeszów
(11)
Czytelnia Przemyśl
(2)
Author
Górak Artur
(4)
Bugdol Marek
(1)
Gunning Patrick James
(1)
Krzymkowski Marek
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Olszewski Jan
(1)
Solarz Piotr
(1)
Stelmach Waldemar
(1)
Szczerski Krzysztof
(1)
Witkowski Wojciech
(1)
Zuba Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Biurokracja
(15)
Administracja
(3)
Demokracja
(2)
Grupy nacisku
(1)
Kadry
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja
(1)
Monopol
(1)
Motywacja pracy
(1)
Partie polityczne
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Prawo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Seidler, Grzegorz Leopold (1913-2004)
(1)
Wybory
(1)
Władza państwowa
(1)
Zarządzanie
(1)
15 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Rzeszów
Brak informacji o dostępności: sygn. 6175c
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Rzeszów
Copies are only available in the library: sygn. 15925c (1 egz.)
Czytelnia Przemyśl. Czytelnia w likwidacji
Brak informacji o dostępności: sygn. 10908P
No cover
Book
In basket
A. Barczewska-Dziobek, J. Dziobek-Romański, Formalizm w ustalaniu programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; P. Bączek, Przepisy prawa jako element biurokracji, S.K. Bentkowski, Normy ISO w kontekście formalizacji administracji publicznej, R. Biskup, Biurokracja, a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne; A. Błaś, Biurokracja, a demokratyczne państwo prawa; J. Caban, Europejski (wspólnotowy) porządek prawny - czynnik usprawniający działania biurokratyczne administracji w Rzeczpospolitej Polskiej; K. Chochowski, Pośrednia administracji publiczna - nowa jakość biurokracji; E. Cisowska-Sakrajda, Prawo do dobrej administracji a nieterminowe działanie administracji w orzecznictwie sądowym.
B. Dolnicki, Zasady jawności i dostępu do informacji publicznej jako czynnik przeciwdziałania biurokratyzowaniu się administracji; W. Dzieliński, Zarządzanie jakością w administracji publicznej - nowa struktura, nowy schemat działania; S. Fundowicz, Systemowe i personalne źródła biurokracji; T. Gardziel, O etyce urzędników i społecznych elit Podkarpacia; J. Jagoda, Biurokracja wirtualna. Informatyzacja administracji publicznej; B. Jastrzębski, Biurokracja i biurokratyzm a jakość działania administracji publicznej; M. Jerominek, Odwołanie organu wykonawczego gminy.
J. Kastelik, Organ związku komunalnego; K. Kłosowska, Zjawisko biurokratyzacji w odniesieniu do czynności materialno-technicznych administracji publicznej; E. Knosala, Perspektywy biurokracji (szkic z nauki administracji); B. Kołaczkowski, Subwencje w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego; J. Korczak, Procedury naboru do służby cywilnej - biurokratyzacja czy modelowa biurokracja
A. Korzeniowska, O fikcyjnej ewidencji ludności uwag kilka; Cz. Kozak, Wybrane problemy zarządzania i kierowania organizacją; M. Książek, Obowiązek informowania w ogólnym postępowaniu administracyjnym; M. Kurzyński, Płaszczyzny odpowiedzialności urzędników sądowych; Z. Leoński, Biurokracja jako zawód w polskich warunkach ustrojowych
G. Lubeńczuk, Model służby cywilnej w instytucjach Wspólnot Europejskich po reformie Kinnocka; J. Maćkowiak, Biurokracja w ujęciu dysfunkcjonalnym a samorząd terytorialny; M. Małecka-Łyszczek, Zalety biurokracji; A. Miruć, Biurokracja i biurokratyzm; M. Możdżeń-Marcinkowski, Współczesne formy administracji publicznej na przykładzie brytyjskich agencji wykonawczych.
Z. Niewiadomski, Biurokracja a postępowanie administracyjne; S. Oliwniak, J. Radwanowicz, Legitymizacja a legalność działania aparatu biurokratycznego. Uwagi wstępne; J. Olszewski, Ograniczenie biurokracji poprzez nowe uprawnienia procesowe stron i innych podmiotów (na przykładzie prawa antymonopolowego); S. Pieprzny, E. Ura, Elementy biurokratyzmu w zarządzaniu kryzysowym w Polsce; A. Piskorz-Ryń, Nadużywanie prawa w zarządzaniu kryzysowym w Polsce
M. K. Pszczyński, Prywatyzacja administracji publicznej, a biurokracja; J. Sługocki, Problemy statusu kadr kierowniczych administracji publicznej (na przykładzie reform we Włoszech); T. Stanisławski, Zasadność formalnych ograniczeń wspierania organizacji pożytku publicznego; R. Stasikowski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; J. Strzelecki, Statut jednostki samorządu terytorialnego jako swoiste źródło prawa miejscowego
M. Swora, Wdrażanie zasad New Public Management w samorządzie terytorialnym - pomiędzy teorią a praktyką; A. Szadok-Bratuń, Definicje pojęcia "biurokracji" - aspekt metodologiczny; M. Szreniawska, Biurokracja ponadpaństwowa; P. Szreniawski, Emocje w administracji; K. Święcka, Biurokratyzacja w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
J. S. Święcki, Upolitycznienie mediów, a biurokracja. Od reżimu partyjno-biurokratycznego ku wolności słowa w mediach; J.P. Tarno, J. Wyporska, Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu administracji jako środek przeciwdziałania biurokracji; H. Walczak-Zaremba, Systemy biurokratyczne w organizacji administracji publicznej; W. Wytrążek, Wirtualna biurokracja a sprawność działania administracji; L. Zacharko, B. Wartenberg-Kempka, M. Janik, Zarządzanie jakością w działaniach administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Rzeszów
Brak informacji o dostępności: sygn. 6209c
Czytelnia Przemyśl. Czytelnia w likwidacji
Brak informacji o dostępności: sygn. 8119P
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Rzeszów
Copies are only available in the library: sygn. 13325c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Rzeszów
Copies are only available in the library: sygn. 13326c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Rzeszów
Copies are only available in the library: sygn. 13327c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Rzeszów
Copies are only available in the library: sygn. 13328c (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura artykułu: C-191/15 (2014)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Rzeszów
Copies are only available in the library: sygn. 13199c (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Biurokracja jako dylemat / Stanisław Mazur // Zarządzanie Publiczne. - nr 2/2007 r., s. 99-111.
Sygnatura artykułu: C-123/2007, nr 2
No cover
Article
In basket
Grzegorz Leopold Seidler o poglądach na biurokrację / Wojciech Witkowski // Rzeszowskie Studia Prawnicze. Prace dedykowane Profesorowi Antoniemu Pieniążkowi.- nr 1(1)2011 r., s. 801-814.
Sygnatura artykułu: C-189/2011, nr 1
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Rzeszów
Copies are only available in the library: sygn. 21105c (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Rzeszów
Copies are only available in the library: sygn. 2603c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again