Forma i typ
Książki
(22)
Artykuły
(19)
Dostępność
tylko na miejscu
(15)
nieokreślona
(13)
dostępne
(7)
Placówka
Wypożyczalnia Rzeszów
(5)
Wypożyczalnia Przemyśl
(2)
Czytelnia Rzeszów
(22)
Czytelnia Przemyśl
(6)
Autor
Balicki Ryszard
(2)
Chmaj Marek
(2)
Tuleja Piotr
(2)
Alleweldt Ralf
(1)
Antonowicz Lech
(1)
Balcerzak Katarzyna
(1)
Balcerzak Michał
(1)
Bechta Ewa
(1)
Bieńczyk-Missali Agnieszka
(1)
Demczuk Agnieszka
(1)
Dimitrova Petâ
(1)
Dudek Dariusz
(1)
Dudek Dariusz. Organy ochrony prawnej
(1)
Florczak-Wątor Monika
(1)
Gdulewicz Ewa. Partie polityczne i system wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
(1)
Grabowski Radosław
(1)
Gronowska Bożena
(1)
Hajnrych Sylwia
(1)
Hołda Zbigniew
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Indecki Krzysztof
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Jurewicz Justyna
(1)
Kobińska Anna
(1)
Kolasiński Marek Krzysztof
(1)
Korobowicz Artur
(1)
Korzec Piotr
(1)
Krukowski Józef. Konstytucyjne zasady relacji Państwo - Kosciół : (związki wyznaniowe)
(1)
Kubas Sebastian
(1)
Kustra Aleksandra
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lasocik Zbigniew
(1)
Leszczyński Leszek
(1)
Machowicz Kinga
(1)
Masternak-Kubiak Małgorzata
(1)
Mieleszko Magdalena
(1)
Misio Tomasz
(1)
Mojak Ryszard. Kształtowanie podstaw konstytucyjno-ustrojowych III Rzeczypospolitej Polskiej (w procesie transformacji) w latach 1989-1992
(1)
Motyka Krzysztof. Konstytucyjna ochrona praw człowieka we współczesnej Polsce
(1)
Mögelin Chris
(1)
Mężykowska Aleksandra
(1)
Nowicka Izabela
(1)
Piechowiak Marek
(1)
Pieniążek Antoni
(1)
Rybczyńska Julita Agnieszka
(1)
Seroka Wojciech
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Skrzydło Wiesław. Struktura władz państwowych na gruncie Małej Konstytucji z roku 1992 : (legislatywa a egzekutywa w świetle doświadczeń polskiej transformacji)
(1)
Skrzydło Wiesław. Zasady ustroju politycznego i gospodarczego Rzeczypospolitej
(1)
Sobczak Jacek. Sądy
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Szczygieł Grażyna B
(1)
Szreniawski Jan. Samorząd terytorialny
(1)
Urbaniak Monika
(1)
Urbanik Jakub
(1)
Wiczyński Przemysław
(1)
Wołpiuk Waldemar J
(1)
Wyrzykowski Mirosław
(1)
Wąsek-Wiaderek Małgorzata
(1)
Zięba-Załucka Halina
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Żarowski Jarosław
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(41)
Język
polski
(40)
rosyjski
(1)
Temat
Prawa człowieka
(31)
Polska
(14)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(9)
Prawo socjalne
(5)
Księga pamiątkowa
(4)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(4)
Prawo państwowe
(4)
Wolność obywatelska
(4)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(3)
Prawo karne procesowe
(3)
Sąd Najwyższy RP
(3)
Trybunał Konstytucyjny
(3)
Handel ludźmi
(2)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(2)
Obywatelstwo
(2)
Orzecznictwo międzynarodowe
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Prawodawstwo
(2)
Praworządność
(2)
Skargi i zażalenia
(2)
Sądownictwo
(2)
Sądownictwo konstytucyjne
(2)
Umowy międzynarodowe
(2)
Więziennictwo
(2)
Więźniowie
(2)
Władza państwowa
(2)
Administracja
(1)
Aresztowanie tymczasowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bioetyka
(1)
Broń palna
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Etyka
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Handel dziećmi
(1)
Hołda, Zbigniew (1950-2009)
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kryminalistyka
(1)
Lelental, Stefan(1935- )
(1)
Ludzie starzy
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza
(1)
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Notariat
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Osoba prawna
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Policja
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Postępowanie lustracyjne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępczość cudzoziemców
(1)
Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Sarnecki, Paweł(1939- )
(1)
Seidler, Grzegorz Leopold(1913-2004)
(1)
Sejmowa Komisja Śledcza
(1)
Senat RP
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Sędziowie
(1)
Trybunał konstytucyjny
(1)
Trzciński, Janusz (1942- )
(1)
Urzędnicy
(1)
Usiłowanie nieudolne (prawo)
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Wolność słowa
(1)
Wypowiedzenie umowy o pracę
(1)
41 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Rzeszów
Brak informacji o dostępności: sygn. 4638c
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Rzeszów
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 21921c (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego : rodowód, standard prawnomiędzynarodowy i jego odzwierciedlenie w Konstytucji RP / Waldemar J. Wołpiuk // W: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie (CZYTELNIA RZESZÓW sygn. ZN-14/5). - 31-49.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Prawa człowieka w Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. i Konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe RP w dniu 2 kwietnia 1997 r. / Ewa Bechta // W: Polska lat dziewięćdziesiątych, 3 : przemiany państwa i prawa : materiały z konferencji, Lublin-Kazimierz, 28-30 kwietnia 1997 r. (CZYTELNIA RZESZÓW sygn.: 1050c ; CZYTELNIA PRZEMYŚL sygn.: 9101P). - 27-45.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Rzeszów
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 21094c (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Rzeszów
Brak informacji o dostępności: sygn. 7665c
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Przemyśl
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 352PW, 351PW (2 egz.)
Biblioteka w likwidacji
Czytelnia Rzeszów
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1664c (1 egz.)
Czytelnia Przemyśl. Czytelnia w likwidacji
Brak informacji o dostępności: sygn. 6108P
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Rzeszów
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 4222, 4221, 4220 (3 egz.)
Czytelnia Rzeszów
Brak informacji o dostępności: sygn. 8641c
Czytelnia Przemyśl. Czytelnia w likwidacji
Brak informacji o dostępności: sygn. 8953P
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Rzeszów
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6980 (1 egz.)
Czytelnia Rzeszów
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13147c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia Rzeszów
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 6080 (1 egz.)
Czytelnia Rzeszów
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15968c (1 egz.)
Czytelnia Przemyśl. Czytelnia w likwidacji
Brak informacji o dostępności: sygn. 10916P
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej